ALLAH Masih Terus Berkarya

Kita dapat melihat kisah ini dari dua sudut: Pertama, pihak pengantin yang kekurangan anggur (pihak yang perlu ditolong). Kedua, pihak yang menolong keluarga pengantin yang kekurangan anggur.

Lebih lanjut...